Derfor skal du vælge ASC certificeret kollagen

Mange af jer har spurgt, om jeg kan fortælle lidt mere om den ASC-standard, som råvaren i vores nye kollagen, Ælixir, er certificeret efter.

Og JO, selvfølgelig vil jeg det! Så dette indlæg er til dig, der interesserer sig for certificeringen.

Så her kommer mere om ASC, der gerne skal gøre det tydeligt, hvorfor en certificeret råvare altid er at foretrække.

ASC står for Aquaculture Stewardship Council og kan sammenlignes med MSC, som mange kender i Danmark.

ASC betyder, at råvaren kommer fra bæredygtigt fiskeri. ASC er det førende certificeringsprogram for ansvarlig akvakultur. Det er en non profit organisation, der arbejder målrettet på at gøre produktionen mere bæredygtigt.

Organisationen består af NGO'er, forskere og industri-ekserpter, der sammen har udviklet standarderne for ASC.

ASC-certificeringen er vigtigt, fordi grænsen for bæredygtigt fiskeri rigtig mange steder er overskredet. Overfiskeri, fiskeri med utilsigtede fisk i nettet og uddøende arter er desværre hverdag i vores verden. Og alt sammen med forurening af havene til følge... Det er et kæmpe problem.

Med Ælixir tager vi denne udfordring alvorligt og har med ASC-mærket sikret, at Ælixir marine kollagen ikke bidrager til den udvikling.

Med ASC sikrer vi, at produktionen af kollagenen ikke påvirker havmiljøet (!) og at vores - desværre forurende - havmiljø ikke påvirker kollagenen. På den måde undgås problematikker som overfiskning, uetiske fangstmetoder, tungmetaller og andre miljøtoxiner fra havet.

Kollagenen i Ælixir kommer fra opdræt, men ikke konventionelle opdræt. Men kun fra ASC-certificerede opdræt, hvor bæredygtighed, dyrevelfærd og miljøhensyn er 100% overvåget og skal følge enormt høje standarder.

Nogle af deres fokusområder er følgende:

✔ ASC har strenge kvalitets- og dokumentationskrav. Når råvaren har ASC-mærket betyder det, at den er bæredygtigt fremstillet med respekt for miljø, dyr og mennesker.

✔ ASC-certificerede produkter anbefales af en række interesseorganisationer, herunder Verdensnaturfonden, WWF, på grund af ASC's høje krav til bæredygtighed og dyrevelfærd. ASC er med andre ord garanti for bæredygtig og etisk produktion.

✔ Fiskene skal leve under forhold, der ligner de bedste naturlige forhold.

✔ Fiskene må ikke behandles med konventionelle kemikalier, der kan skade vandmiljøet. Alt overvåges af en uafhængig dyrelæge. Der er krav om 100% GMO-fri foder.

✔ Vores kollagenpulver er fra den eneste ASC-certificerede kollagenproduktion i verden og fremstilles af fiskeskind, som typisk kasseres eller bruges som dyrefoder.

✔ Krav om prioritering af grøn energi og bæredygtige materialer.

✔ ASC bliver kontrolleret af afhængige undersøgelser, som sikrer, at der bruges korrekte metoder.

✔ ASC har standarder for sociale påvirkninger, så man sikrer, at der ikke forekommer fx diskrimination, at sikkerheden er i orden, ingen underbetaling. Der er også standarder for, at de fx. skal bruge lokal arbejdskraft.

Bestil kollagen Ælixir, som er ASC-certificeret her